Skip to main content

GODKENDELSE, TILSYN OG JURIDISK GRUNDLAG

Elever visiteres til skole- og dagbehandlingtilbuddets skoledel i medfør af Folkeskolelovens § 20, stk. 2, & 8  jf. bekendtgørelse nr. 702 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 5, stk. 3, jf. § 19, stk. 1.

Idrætsakademiet har indgået en overenskomst om undervisning med Herlev Kommune.

Bevilling af tilbuddets behandlings- og støttedel sker i medfør af Servicelovens § 52 og § 85.

STU uddannelsen bevilges jf. LBK nr 783 af 15/06/2015.

Elever kan også visiteres jf LAB-lovens bestemmelser.