Skip to main content

TILBUD VIA LAB-LOVEN

Forløb via Lov om aktiv beskæftigelse

– Jobtræning, afklaring og opkvalificering

Unge kan fra jobcentrene og andre forvaltninger visiteres til bl.a. ressourceforløb, jobtræning, afklaring og opkvalificering.

Vi tilbyder en række forløb, der kan indeholde helheder eller elementer fra vores undervisningstilbud, linjer og kurser.

Der udarbejdes profiler, ressourceudredninger, jobplaner og afklaringer.

Formål

• Vores ressourceforløb er tilsigtet at opøve færdigheds- og funktionsniveauet hos vores unge og yngre voksne, således at der udvikles evner i retning af uddannelse og/eller beskæftigelse.

• Formålet med forløbet er, via en helhedsorienteret indsats, at opøve kompetencer både fagligt, arbejds- og beskæftigelsesrettet, personligt, diagnostisk, socialt og fysisk.

• Det er formålet at forebygge og finde alternativer, der kan forhindre førtidspension. Endvidere at opkvalificere funktionsniveau.

Indhold

• Vi tilbyder en bred vifte af faglige forløb. Undervisning på differentierede niveauer. Der er mulighed for specialundervisning og eksamensrettet undervisning i basisfag som dansk, engelsk, matematik, samfundsfag m.m. Endvidere ydes der støtte til fjernundervisning i f.eks. Hf-enkeltfag.

• Ressourceforløbet indeholder rådgivning og vejledning i at skrive cv’er, lave ansøgninger og besøge virksomheder. Interne og eksterne praktikker er indeholdt i forløbet. Også praktikker med stor grad af støtte om nødvendigt.

• Vi tilbyder psykoedukation bl.a. i form af selvforståelse og håndtering af vanskeligheder. Der tilbydes forskellige forløb rettet mod håndtering.

• Vi tilbyder støtte til fjernundervisning, IT-undervisning, førstehjælp, livredning, hygiejnebeviser, støtte til kørekort-teori m.m.

• Vores forløb indeholder social færdighedstræning i et miljø, hvor vi forebygger social isolation. Vi har løbende arrangementer eller fælles ekskursioner til bl.a. kulturelle begivenheder, der understøtter samfundsrelevante temaer. Derudover afholder vi selvværdskurser og ressourcefremmende forløb.

• Vi tilbyder endvidere psykiatrisk og psykologisk bistand.

• Ressourceforløbene indeholder løbende evalueringer og status-netværksmøder. Vi udarbejder omfattende skriftlig dokumentation og udarbejder ressourceprofiler, hvis det ønskes.