Skip to main content

KØRSELSORDNINGER

Pædagogisk taxakørsel

Vi tilbyder pædagogisk taxakørsel med henteordninger ift. alle vores tilbud. Elever og studerende kan få tilknyttet befordring i form af pædagogisk taxakørsel, hvor vores personale kører ud og henter eleven og dermed kan gøre dette meget fleksibelt.

Hentningen kan være en del af det pædagogiske arbejde, elever har behov for, eksempelvis i forhold til angstbehandling med eksponering. Skolevægring, social isolation, depression osv. Vores medarbejdere udarbejder en behandlingsplan herfor, hvor der arbejdes hen imod, at elever kan blive selvtransporterende.

Vi tilbyder også samkørsel, når flere elever skal hentes eller køres retur i samme område.