Skip to main content

Velkommen til Idræts- og uddannelses­akademiet

Idræts- og Uddannelsesakademiet er en overbygning på det, der tidligere alene hed Idrætsakademiet, som nu er blevet udvidet med en lang række andre tilbud.

Idræts- og Uddannelsesakademiet tilbyder skoletilbudspecialundervisning10. klassescenterdagbehandlingstilbud, STU-uddannelse og linjerressourceforløb, afklaringsforløbjobtræning og erhvervsafklaring. Herudover børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og udredning.

Idræts- og Uddannelsesakademiet tilbyder også familiebehandling, mentorordningerstøttekontaktpersonordningerfritidstilbudkørselsordninger, ungdomskollektiv og enkeltmandsprojekter.

Idræts- og Uddannelsesakademiet er et tilbud til unge med psykiske sårbarheder og psykiatriske lidelserAutismespektrumforstyrrelser, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Vi er specialiseret i ungdomspsykiatri og udbyder helt individuelle løsninger med høj grad af fleksibilitet i et ikkeklientgørende og afstigmatiserende miljø.

Vi tilbyder en bred metodisk tilgang med særlig stor fokus på ressourceudvikling. I de psykiatriske diagnoser ligger der nemlig også en lang række ressourcer, vi trækker frem og sætter i fokus.

Vores helt særlige metoder og tilgange sikrer de unge et miljø, hvori de kan udvikle sig positivt og udvikle identitet, faglighed, social kapital og individualitet.

Samtidig tilbyder vi en bred vifte at behandlingstilbud, der på holistisk vis indeholder både det psykiatriske og lægefaglige, det psykologiske og terapeutiske, det pædagogiske og funktionelle, det miljøterapeutiske og eksponerende, det fysiske, fysioterapeutiske, idrætsmæssige og kropslige samt det faglige, ressource- og uddannelsesmæssige perspektiv. Endvidere det sociale element, der giver den enkelte mulighed for udfoldelse i et miljø, hvor identitet kan søges og udvikles.

BEHANDLING OG UDREDNING

Vi er eksperter i unge med psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser. Et behandlingsmiljø, der er præget af en ikkeklientgørende og afstigmatiserende tilgang. For private, opholdssteder, kommuner m.m.
Mik Adsersen. Psykiater.
Malene Sundorph. Cand.psyk.aut.
Julie Rysgaard Tamakloe. Cand.psyk.aut. Godkendt specialist i psykoterapi for voksne af Dansk Psykolog Forening.
Faisal Saleem. Cand.psyk.aut.

Kontakt os