Skip to main content

LIBERTAS – NY AFDELING I HØRSHOLM

Velkommen til Libertas – vores nye uddannelses-, udviklings- og behandlingssted.

På Libertas har vi åbnet for nye solistpladser til elever, der har behov for stor grad af ro, struktur, forudsigelighed og skærmning m.m. Elever og studerende kan tilbydes eget undervisningslokale, men også deltage i fællesundervisningen.

Vi har også åbnet for vores nye overbygning med forskellige Efter-STU forløb, samt nyt 10.-, 11.- og 12.-klassescenter.

Vi tilbyder undervisning på folkeskoleniveau, AVU, FVU og HF-fag. Her kan eleverne opnå, afgangsprøver og HF-eksamener.

Vi tilbyder også STU-uddannelse jvf. STU-lovgivning, samt afklarings- og  opkvalificeringsforløb via LAB-loven. Ligeledes praktik, kurser m.m.

Vi tilbyder også psykologisk og psykiatrisk behandling i egen klinik.

Libertas danner desuden rammen for vores kompetence- og uddannelsesforløb for medarbejdere, forældre og andre kursister, der ønsker opkvalificering på området.

På Libertas kan vi i den grad udfolde alle vores værdier i de allerskønneste rammer.

Afstigmatisering og ikke-klientgørende tilgange. Ressourcerne er i fokus med en narrativ og eksternaliserende tilgang

Vores målgruppe er unge og yngre voksne med psykiatriske lidelser og psykiske sårbarheder. Ligeledes unge med ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.

Kontakt os for nærmere drøftelse, rundvisning og info.