Skip to main content

PSYKOLOG- OG FAMILIEBEHANDLING

Psykolog- og familiebehandling

Idrætsakademiet har tilknyttet flere psykologer, der kan varetage forskellige psykologiske forløb m.m.

Forløbenes form og indhold aftales individuelt. Vores psykologer udarbejder også vurderinger, udredninger og diverse tests.

Psykologerne tilbyder familiearbejde sammen med vores familiebehandlere eller separat.

Psykologerne tilbyder både individuel terapi, psykoedukation og superviserer personalet.

Vi tilbyder familiearbejde og har forskellige typer af forløb.

Typisk er familiearbejde medvirkende til at optimere elevens læring, trivsel og udvikling.

Eleverne har forskellige kontaktpersoner, der samarbejder med familierne om interventioner. Vi vægter dette samarbejde højt og inviterer altid til god dialog og tydelig kommunikation.

Vi har en helhedspræget tilgang over for eleven, derfor er familien og andre pårørende velkomne.

Recovery og ressourceorientering

Vi arbejder med et recovery- og ressourceorienteret blik på alle vores elever og forløb.

I det diagnostiske billede og de diagnostiske symptomer ligger der også en række ressourcer, vi ønsker at rette fokus mod.

Dermed bliver diagnoser og symptomer eksternaliseret, og vi sætter fokus på, at elever skal komme sig.