Skip to main content

10. KLASSE, samt 11. & 12. skoleår

10. KLASSE, samt 11. & 12. skoleår

På Idræts- og Uddannelsesakademiet modtager vi elever, der ønsker at tage en 10. klasse efter den skolepligtige alder.
Undervisningen er tilrettelagt ud fra målet om at aflægge prøverne på FP10-niveau og kan ligeledes kombineres med VUC-fag på forskellige niveauer.
Eleverne modtager enten en meget fagligt rettet undervisning eller en undervisning, der mere baserer sig på praktikker, brobygning m.m. Elevernes undervisning kan ligeledes inkludere nogle af vores linjer, hvis det er relevant.

Eleverne kan vælge at tage en fuld eksamen eller kun tilmelde sig enkelte fag og over længere tid samle flere fag sammen.
Undervisningen kan være på forskellige niveauer og indeholde decideret specialundervisning, ordblindeundervisning m.m.