Skip to main content

Ledelses- og behandlingsteam

Skoledirektør
Shirley Andersen

Skoleleder
Jakob Hammer – Helmig

Skolesekretær
Heidi Nielsen

Behandlingsansvarlig koordinator
Emilie Nielsen, Cand pæd psyk

STU- koordinator
Cecilie Andersen Cand. Pæd. psyk

Skole -koordinator
Magnus Kramer Cand. Pæd. psyk

Økonomi- og administrationsleder
Charlotte Rasmussen

Stifter og direktør
Charlotte Friedrichsen

Cand.Psyk
Faisal Saleem

Cand psyk
Malene Sundorph

Specialpsykolog og PhD
Camilla Kunz

Speciallæge i børne- ungdomspsykiatri
Anette Taastrøm

Alberte

Albert

Annelise

Cecilie

Christina

Daniel

Emmeline

Fie Friedrichsen

Frederik

Ioaanis

Jeppe

Jesper

Jonas

Kasper

Knut

Lisbeth

Majbrit

Mik

Nick Friedrichsen

Peter

Rasmus

Sanne

Sophie

Tasia

Troels

Yasmin