Skip to main content

IDRÆTS- OG FYSISK AKTIVITETSLINJE

På Idrætsakademiet tager vi udgangspunkt i de enkelte elevers motivation for fysisk aktivitet. Det er vigtigt for os, at eleverne får gode oplevelser med træning og fysiske aktiviteter. Vi er opmærksomme på at inddrage det sociale element, at inddrage leg og naturlig bevægelse samt at arbejde med kropsbevidsthed og kropsholdning – alt sammen for at give eleverne positive erfaringer med træning og fysisk aktivitet i dagligdagen.

Vi tilbyder som udgangspunkt superviseret træning i fitnesscenter; både på individuel basis og holdbasis. Vi har ugentlige idrætstimer med mulighed for boldspil af enhver art, desuden svømning og ridning.
Adventure, friluftsliv er også på programmet. Her foregår aktiviteterne primært udendørs og kan indbefatte madlavning over bål, klatring, geocaching, ture på mountainbike og i kajak m.m.

Træning og fysiske aktiviteter målrettes elevernes interesser og kompetencer. Det betyder bl.a., at vi periodevis dyrker forskellige temaer; eksempelvis skaterkultur, yoga, dance eller parkour alt efter elevernes ønsker.

Vi tager udgangspunkt i den nyeste forskning, som viser, at fysisk aktivitet kan forebygge sygdomme og lindre forskellige symptomer både fysisk og psykisk. Desuden at fysisk aktivitet og ophold i naturen kan have positiv indvirkning på den mentale sundhed samt være et middel til stresshåndtering.
Vi lægger vægt på, at eleverne bliver bevidste om effekterne af fysisk aktivitet, og at der bliver skabt gode forudsætninger for, at de kan være fysisk aktive fremover.

Undervisningen tilrettelægges, således at eleverne får mulighed for at bidrage med egne kompetencer, samtidig med at der i høj grad tages hensyn til udfordringer med fysikken, motorikken eller udfordringer af mere psykologisk art. Eleverne har også mulighed for at fordybe sig både praktisk og teoretisk i specifikke emner; eksempelvis i styrketræning, konditionstræning eller idrætscoaching.

Vores undervisere har uddannelse og faglige kompetencer inden for idræt, fysisk træning, fysioterapi, idrætscoaching, friluftsliv og pædagogik/specialpædagogik.

Kontakt os for yderligere information.