Skip to main content

FRITIDSTILBUD

Støttekontakt-person og mentorordninger

Idrætsakademiet og Center for Ungdomspsykiatri & Recovery tilbyder skp-ordninger til både interne og eksterne unge. Ordningernes form og indhold skræddersyes helt individuelt. Omfanget kan variere og tilrettelægges meget fleksibelt.

Ordningerne kan anvendes som alternativ til døgn- og botilbud, hvor den unge bor hjemme eller i egen bolig, men har behov for yderligere støtte.

Støtteordningerne kan have direkte behandlingsmæssigt sigte, hvor der arbejdes med eksponering i forhold til eksempelvis angsttilstande, socialtræning, færdighedstræning samt botræning.

Herudover morgenvækning, hente- og kørselsordninger, støtte til økonomi m.m.

Ofte, når vores interne studerende og elever har behov for yderligere støtte, giver det godt mening at samle indsatsen i vores regi, da det sikrer sammenhæng i den helhedsorienterede indsats.

Denne kan tilrettelægges helt individuelt og indeholder bl.a.:

• Støttekontaktpersonordninger

• Mentorordninger

• Bostøtteordninger

• Kørsels- og ledsageordninger

• Relationsarbejde

• Efterværn.