Skip to main content

Målgrupper

På Idrætsakademiet modtager vi elever med psykiatriske problemstillinger og psykiske sårbarheder.

(Vi modtager elever i alle kategorier jf. Rammeaftaler på skole-dagbehandling og STU)

Eleverne til vores skoletilbud er indskoling, mellemtrin og udskolingselever.
Elever i vores skoleafdeling kan være op til 18+ år. Elever til 10., 11. og 12. skoleår modtages også.

Studerende på vores STU-uddannelser er mellem 16 og 25 år.

Unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år kan visiteres til vores forskellige tilbud fra både jobcentre og andre forvaltninger. Det kan være studerende, der har behov for et EFTER-STU-forløb eller et forløb via LAB-loven. Ligeledes kan det være studerende, der har behov for særligt tilrettelagte H.F. enkeltfag.

Vi modtager elever og studerende med autismespektrumforstyrrelser og andre udviklingsforstyrrelser. Herunder Infantil autisme og Aspergers syndrom samt GUA m.m.

Målgrupper indenfor alle psykiatriske diagnoser modtages inden for:
F20-29: Skizofreni og psykotiske tilstande
F30-39: Affektive sindslidelser
F40-49: Nervøse og stressrelaterede tilstande
F50: Spiseforstyrrelser
F60-61: Forstyrrelser af personlighedsstruktur og adfærd
F70: Mental retardering af lettere grad
F84: Aspergers syndrom og lettere udviklingsforstyrrelser
F 90-91: ADHD, adfærds- og tilknytningsforstyrrelser

Vi modtager elever og studerende med særlige angsttilstande, kravafvisende adfærd, skolevægring, PTSD og traumerelaterede tilstande, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, OCD m.m.

Vores elever kan ligeledes være udfordret af kormorbiditet samt generelle og specifikke indlæringsudfordringer.

Vi modtager elever med kognitivt særlige forudsætninger, med både høj og lav IQ.

Vi har ligeledes tilbud til de helt svære og komplicerede sager, hvor der er høj grad af komorbiditet og stort behov for tæt dækning.

Eksempler her på kan være Autisme og spiseforstyrrelser (anoreksi og/eller atypiske spiseforstyrrelser).

Psykiatriske diagnoser i komorbiditet med kønsidentitets-udfordringer.

Psykiatriske diagnoser i komorbiditet med misbrug.

Afrusning og misbrugsbehandling.

På vores afdelinger har vi mulighed for at modtage elever og studerende, der har behov for 1.1 eller 1.2 opsætninger og skærmning i eget værelse/lokale eller i satellit.

Vi modtager elever og studerende fra hele Danmark og Grønland.

Kontakt os gerne for en drøftelse af den enkeltes udfordringer. Her kan du høre nærmere om vores ekspertise inden for målgrupperne, og få et indblik i, hvad vi kan tilbyde.