Skip to main content
Vi har en specialiseret frisør-  og kosmetikerlinje i vores Herlev afdeling og åbner også en i Hørsholm afdelingen.
Vi har moderniseret rammerne og vores faglærere har er frisør- og kosmetiker uddannede og har stor erfaring i at formidle og undervise med didaktiske relevante tilgange.
Der er årsplaner for alle fagene områder, således at de studerende kommer igennem alle faget områder både praktisk og teoretisk.

Leave a Reply