Skip to main content

Low arousal og ganske få magtanvendelser 👏

Her på IUA praktiserer vi low arousal-tilgange og har et særdeles konfliktfattigt miljø. Det betyder meget for vores elever og studerende, at miljøet er roligt og til at spejle positivt i. Det er også betydningsfuldt ift ikke at føle sig stigmatiseret.

Vi er meget tilfredse med kun at have behov for, at anvende fysisk guidning eller magt yderst sjældent. Det er dog vigtigt for os, at vi er fuldt opdateret på lovgivningen på området. Derfor blev personalet idag undervist af Alberte Mira (cand. jur. fra LOS) i netop reglerne for magtanvendelse.

Tak til Alberte for en grundig gennemgang af et vigtigt emne 😌 #iua #bedrepsykiatri #mentaltrivsel #mentalsundhed

Leave a Reply