SKOLETILBUD – SPECIALUNDERVISNING

Målgruppe

Vores skoledagbehandlingstilbud  er beliggende i Herlev. Målgruppen er mellem- og udskolingselever, der er psykisk sårbare og har behov for individuelt tilrettelagt undervisning i en miljøterapeutisk ramme. Det kan dreje sig om elever med angst, OCD, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser eller personlighedsforstyrrelser. 

Det kan være elever, der efter børnepsykiatrisk udredning har brug for et mere specialiseret undervisnings- og behandlingstilbud. Det kan også dreje sig om elever, der grundet sociale, familiære eller psykiatriske problemer ikke har haft en regelmæssig skolegang i en længere periode, og som har brug for hjælp til at genoptage en regelmæssig skolegang og indhente det forsømte fagligt og socialt. 

For elever mellem 10 og 16/18 år.

 

Undervisningen

Idrætsakademiet tilbyder fuld fagpakke på grundskoleniveau. I samarbejde med Kildegårdsskolen i Herlev og VUC tilbydes eleverne på Idrætsakademiet at gennemføre deres afgangsprøver både til jul og sommer.
 
Undervisningen og hverdagen er generelt individuelt tilpasset den enkelte elevs faglige niveau, styrkeområder, eventuelle diagnoser og særlige udfordringer. 
 
Didaktisk betyder dette, at elevens undervisning tilrettelægges præcist sådan, at den giver størst muligt fagligt og personligt udbytte for den enkelte elev. Hver enkelt elev har i de enkelte fag sin egen elevplan, og ud fra disse planer evalueres undervisningen løbende, og eleverne får feedback på deres faglige udvikling og deltagelse. Undervisningen på Idrætsakademiet foregår både som fællesundervisning på mindre hold samt differentieret ved individuelle kontorarbejdspladser.
De enkelte fag har årsplaner, som beskriver det præcise indhold, der skal arbejdes med i løbet af skoleåret. Idrætsakademiet vægter det faglige højt. Derfor deltager eleverne i løbet af skoleåret i terminsprøver og nationale test for at få erfaring med prøver, og de ældste af eleverne evalueres så vidt muligt med Folkeskolens Afgangsprøve. 
 
Lærerne på Idrætsakademiet er uddannede folkeskolelærere eller på universitetsniveau, og der er pædagogisk uddannet personale til stede omkring undervisningen.
 

Hverdagen på Idrætsakademiet

Skoledagen begynder med fælles morgenmad kl. 8.30 og slutter kl. 14.00. Eleverne har alle et præcist og gennemskueligt skema, så de kender dagens struktur.  

Flere elementer går dagligt eller ugentligt igen på skemaet. Der er dagligt morgenmad og frokost, hvor elever og personale sammen spiser et sundt måltid. 

Måltiderne er et fælles samlingspunkt, hvor der drøftes nyheder fra mediebilledet eller andre aktuelle samfundsforhold. Måltiderne bruges desuden til at give eleverne sundere og mere regelmæssige kostvaner og medvirker til, at de har energi til skoledagen. 
Det sociale samvær omkring måltidet er også med til at skabe et godt fællesskab eleverne imellem.  

Fysisk aktivitet er også en stor del af hverdagen på skolen, og indholdet er ligesom den øvrige undervisning og behandling tilrettelagt efter den enkelte elevs behov og niveau. Det er vores erfaring, at fysisk aktivitet har positiv virkning på forskellige psykiatriske tilstande og på elevernes trivsel, koncentration, selvværd, sociale færdigheder og døgnrytme. 

Vi har regelmæssigt fysisk træning i fitnesscenter og rideterapi samt varierende andre former for idræt som badminton, zumba eller svømning. Hver onsdag er der et særligt tema, der understøtter forskellige punkter i udviklingsplanerne. 

Det kan være et besøg på et museum, en idrætsaktivitet eller et tema om impressionisme. Her er der mulighed for ud over de faglige mål at udvikle de sociale og personlige kompetencer, transporttræning og træne i at være nye steder. 

Kreative aktiviteter er ligeledes en naturlig del af ugens skema.

Aktuelt

LEDELSE
Skoledirektør:
Shirley Andersen
Skoleleder:
Jakob Hammer-Helmich
Afdelingsleder: 
Bonnie Malling
Behandlingskoordinator:
Emilie Marie Nielsen
Leder, administration og økonomi:
Charlotte Rasmussen
Stifter og direktør:
Charlotte Friedrichsen

NYHEDER
Aflastningstilbud

Læs her »


Ny linjer for iværksætteri og håndværk og design
Læs mere »


Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi
Læs mere »

Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.

Læs mere »

Idrætsakademiet indgår fuldt indfaset overenskomst med Danmarks Lærerforening
Læs mere »

 

Kontaktoplysninger

Idræts- og Uddannelsesakademiet

Skoleafdelingen: Vesterlundvej 20, 1
2730 Herlev

10 klassescenter, STU & ressourceafklaringsforløb:
Herlev Hovedgade 201C, kld, st. og 1.
2730 Herlev

Telefon: 44 44 03 04

Sikker post sendes via virk.dk til SE nr. 36538317

Idrætsakademiets Specialskoletilbud aps.
Cvr. 36538317

Visitation, information

Ved henvendelse vedrørende visitation kontakt venligst:
administration@idraetsakademiet.dk


Administration
Charlotte Rasmussen

Tlf. 40 28 99 05
bogholderi@idraetsakademiet.dk

 

Persondatapolitik

Vi er medlem her

Idrætsakademiet er medlem af LOS

Idrætsakademiet er medlem af Ligeværd

Idrætsakademiet er medlem af Dansk Erhverv

Overenskomster

Vi har overenskomst med:
Danmarks Lærerforening