Ressourceforløb

– Jobtræning, afklaring og opkvalificering

Unge kan fra jobcentrene og andre forvaltninger visiteres til bl.a. ressourceforløb, jobtræning, afklaring og opkvalificering.

Vi tilbyder en række forløb, der kan indeholde helheder eller elementer fra vores undervisningstilbud, linjer og kurser.
Der udarbejdes profiler, ressourceudredninger, jobplaner og afklaringer.


Formål

 • Vores ressourceforløb har bl.a. til sigte at opøve færdigheds- og funktionsniveauet hos vores unge og yngre voksne, således at der udvikles evner i retning af uddannelse og /eller beskæftigelse.
 • Det er formålet med forløbet, via en helhedsorienteret indsats, at opøve borgerens kompetencer både fagligt, arbejds- og beskæftigelsesrettet, personligt, diagnostisk, socialt og fysisk.
 • Det er formålet at forebygge og finde alternativer, der kan forhindre førtidspension. Endvidere at opkvalificere den unges funktionsniveau.


Indhold

 • Vi tilbyder en bred vifte af faglige forløb. Under­visning på differentierede niveauer. Der er mulighed for specialundervisning og eksamensrettet undervisning i basisfag som dansk, engelsk, matematik, samfundsfag m.m. Endvidere ydes der støtte til fjernundervisning i eks. HF-enkeltfag.
 • Ressourceforløbet indeholder også rådgivning og vejledning i at skrive cv’er, lave ansøgninger, besøge virksomheder. Interne og eksterne praktikker er indeholdt i forløbet. – Også praktikker med stor grad af støtte om nødvendigt.
 • Vi tilbyder psykoedukation bl.a. i form af selvforståelse og håndtering af vanskeligheder. Der tilbydes forskellige forløb rettet mod håndtering af angst, stress, tankemylder, hallucinationer, transporttræning, social færdighedstræning m.m.
 • Vi tilbyder forløb rettet mod bo-træning, livsanskuelse, selvstændighed, e-post, det offentlige system, skat, økonomi, budgetlægning, kost og sundhed m.m.
 • Vi tilbyder megen fysisk aktivitet og daglige idrætsfaglige tilbud. Tilbuddene udarbejdes med stor fokus på borgernes kompetencer, interesser og muligheder. Fitness, boldspil, zumba, badmin­ton, løb, svømning, boksetræning og MEGET andet. Herudover undervises der også i den mere teoretiske del af idræt, anatomi, sundhed, teknik m.m. Der arbejdes med vægtabsforløb, effekterne af fysisk aktivitet i forhold til diagnoserne. Viden om signalstoffer og hormoners indvirkning m.m. Sundhedsprofiler, tests og individuel vejledning.
 • Vi tilbyder også kreative fag. Smykkeværksted, billedkunst, kosmetologi- og frisørværksted.
 • Vi tilbyder støtte til fjernundervisning, IT-undervisning, førstehjælp, livredning, hygiejnebeviser, støtte til kørekort-teori m.m.
 • Vores forløb indeholder også social færdighedstræning og et miljø, hvor vi forebygger social isolation. Vi har løbende arrangementer eller fælles ekskursioner til bl.a. kulturelle begivenheder, der understøtter samfundsrelevante temaer. Selvværdskurser og ressourcefremmende forløb.
 • Vi tilbyder endvidere psykiatrisk og psykologisk bistand.
 • Ressourceforløbene indeholder løbende evalueringer og status-netværksmøder. Vi udarbejder omfattende skriftlig dokumentation og udarbejder ressourceprofiler, hvis det ønskes.

 

Aktuelt

Aflastningstilbud
Læs her »

Elever på indskoling kan nu visiteres til os.
Læs her »

Fokus på sundhed i 20/21
Læs her »

Vedr. fuld genåbning
Læs her »

Ny linjer for iværksætteri og håndværk og design
Læs mere »

Ny eSportlinje
Læs mere »


Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi
Læs mere »


Sundhedsminister Astrid Krag var på besøg hos Idrætsakademiet

Astrid Krag på besøg hos Idrætsakademiet

Læs Herlev Bladets omtale af besøget (pdf) » 
Se billeder fra besøget »

 
Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.

Læs mere »

Behandling og udredning

Vi er eksperter i unge med psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser. Et behandlingsmiljø, der er præget af en ikke-klientgørende og afstigmatiserende tilgang. For private, opholdssteder, kommuner mm.
Mik Adsersen. Psykiater.
Ann Sofi Enevoldsen. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
Torben Andersen. Psykolog, cand.psych.aut. Speciale i neuropsykologi og kognitiv terapi.
Malene Sundorph. Cand.psyk.aut
Julie Rysgaard Tamakloe. Cand.psyk.aut. Godkendt specialist i psykoterapi for voksne af Dansk Psykolog Forening.
Stephanie Schou. Psykolog, cand.psych.aut.
Stina Lund Worm. Cand.psyk.aut.
Bente Scharmanski. Cand.psyk.aut.
Maja Collin Pedersen. Cand.psyk.

 

Kontaktoplysninger

Idræts- og Uddannelsesakademiet

Skoleafdelingen: Vesterlundvej 20, 1
2730 Herlev

10 klassescenter, STU & ressourceafklaringsforløb:
Herlev Hovedgade 201C, kld, st. og 1.
2730 Herlev

Telefon: 44 44 03 04

Sikker post sendes via virk.dk til SE nr. 36538317

Centerchef Mette Fløjborg, Idræts- og Uddannelsesakademiet

Centerchef
Mette Fløjborg

Tlf. 40 28 61 54
mf@idraetsakademiet.dk
 


Administration
Charlotte Rasmussen

Tlf. 40 28 99 05
bogholderi@idraetsakademiet.dk


Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg.

Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies