Libertas – ny afdeling i Hørsholm

Velkommen til Libertas – vores nye uddannelses-, udviklings- og behandlingssted.

På Libertas har vi åbnet for nye solistpladser til elever, der har behov for stor grad af ro, struktur, forudsigelighed og skærmning m.m. Elever og studerende kan tilbydes eget undervisningslokale, men også deltage i fællesundervisningen.

Vi har også åbnet for vores nye overbygning med forskellige Efter-STU forløb, samt nyt 10.-, 11.- og 12.-klassescenter.

Vi tilbyder undervisning på folkeskoleniveau, AVU, FVU og HF-fag. Her kan eleverne opnå, afgangsprøver og HF-eksamener.

Vi tilbyder også STU-uddannelse jvf. STU-lovgivning, samt afklarings- og  opkvalificeringsforløb via LAB-loven. Ligeledes praktik, kurser m.m.

Vi tilbyder også psykologisk og psykiatrisk behandling i egen klinik.

Libertas danner desuden rammen for vores kompetence- og uddannelsesforløb for medarbejdere, forældre og andre kursister, der ønsker opkvalificering på området. Se vores kursuskatalog her (link følger).

På Libertas kan vi i den grad udfolde alle vores værdier i de allerskønneste rammer.

Afstigmatisering og ikke-klientgørende tilgange. Ressourcerne er i fokus med en narrativ og eksternaliserende tilgang

Vores målgruppe er unge og yngre voksne med psykiatriske lidelser og psykiske sårbarheder. Ligeledes unge med ADHD og Autismespektrum forstyrrelser.

Kontakt os for nærmere drøftelse, rundvisning og info.

 

Velkommen.

Se vores rammer her:

 

Aktuelt

LEDELSE
Skoledirektør:
Shirley Andersen
Skoleleder:
Jakob Hammer-Helmich
Afdelingsleder: 
Bonnie Malling
Pædagogisk psykolog:
Emilie Marie Nielsen
Leder, administration og økonomi:
Charlotte Rasmussen
Stifter og direktør:
Charlotte Friedrichsen

NYHEDER
Aflastningstilbud

Læs her »


Ny linjer for iværksætteri og håndværk og design
Læs mere »


Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi
Læs mere »

Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.

Læs mere »

Idrætsakademiet indgår fuldt indfaset overenskomst med Danmarks Lærerforening
Læs mere »

 

Kontaktoplysninger

Idræts- og Uddannelsesakademiet

Skoleafdelingen: Vesterlundvej 20, 1
2730 Herlev

10 klassescenter, STU & ressourceafklaringsforløb:
Herlev Hovedgade 201C, kld, st. og 1.
2730 Herlev

Telefon: 44 44 03 04

Sikker post sendes via virk.dk til SE nr. 36538317

Idrætsakademiets Specialskoletilbud aps.
Cvr. 36538317

Visitation, information

Ved henvendelse vedrørende visitation kontakt venligst:
administration@idraetsakademiet.dk


Administration
Charlotte Rasmussen

Tlf. 40 28 99 05
bogholderi@idraetsakademiet.dk

 

Persondatapolitik

Vi er medlem her

Idrætsakademiet er medlem af LOS

Idrætsakademiet er medlem af Ligeværd

Idrætsakademiet er medlem af Dansk Erhverv

Overenskomster

Vi har overenskomst med:
Danmarks Lærerforening