Bo-selvprojekter i Idrætsakademiets regi

Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder bo-selvprojekter, som er tilegnet unge, der ikke profiterer af en anbringelse, men har behov for en mere selvstændig boform med tilknytning af kontaktpersoner. Den unge tilbydes en bolig i Københavnsområdet. Bo-selvprojekterne er tilegnet elever, der i forvejen er indskrevet på Idræts-og uddannelsesakademiet eller som efterfølgende er i udslusningsforløb eller efterværn.

Tilbuddene kan tilrette lægge individuelt. 
Vores standardløsning indeholder som nedenfor anført.

Projektet indeholder følgende:

 • Den unge får stillet en fuldmøbleret lejlighed til rådighed inkl. køkkenudstyr, sengelinned, håndklæder m.m.
 • Varme, el og gasforbrug
 • Licens, internet og tv-løsning.
 • Den unge bevilges enten rejsekort eller stamkort til befordring.
 • Etablering af tilbud i fritiden.
 • Støtte og hjælp til vækning, sengetider, besøg hos læge, psykolog m.m.
 • Social-vicevært-ordning og hjælp til praktiske opgaver.
 • Fleksibel støttekontaktperson-ordning med to kendte medarbejder fra IA. 
 • Dagligt tilsyn.
 • Pædagogisk indsats og støtte i forhold til at få handlet ind, kostplan, økonomi, personlig pleje m.m.
 • Pædagogisk indsats i forhold til behandlingsarbejde, konflikthåndtering m.m. Generelt i forhold til at sikre bedst mulig faglig, social og personlig udvikling og trivsel hos den unge.
 • Det pædagogiske arbejde foregår i tæt samarbejde med IA's øvrige indsatser og koordineres af IA centerchef.
 • Der udarbejdes en indskrivningskontrakt, hvor opsigelsesvarslet er 1 mdr. for begge parter.
 • Der udarbejdes skriftlig dokumentation i form af statusrapporter fra IA's side
 • Samlet pris pr. md. udgør 44.820 kr.

Aktuelt

Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi Læs mere »


Sundhedsminister Astrid Krag var på besøg hos Idrætsakademiet

Astrid Krag på besøg hos Idrætsakademiet

Læs Herlev Bladets omtale af besøget (pdf) » 
Se billeder fra besøget »
 
Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.
Læs mere »

Behandling og udredning

Vi er eksperter i unge med psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser. Et behandlingsmiljø, der er præget af en ikke-klientgørende og afstigmatiserende tilgang. For private, opholdssteder, kommuner mm.
Mik Adsersen. Psykiater.
Yvonne Korsholm. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
Torben Andersen. Psykolog, cand.psych.aut. Speciale i neuropsykologi og kognitiv terapi.
Malene Sundorph. Cand.psyk.aut
Julie Rysgaard Tamakloe. Cand.psyk.