Vagt- og sikkerhedslinje

Vores kurser retter sig mod unge, der gerne vil arbejde med vagt- og sikkerhedsområder fremadrettet. Kurserne indeholder både teori og praktiske opgaver. Kurserne knyttes gerne sammen med praktikophold hos de vagtfirmaer, vi samarbejder med.
 
Kursernes indhold ligger tæt opad, hvad der arbejdes med på tekniske skoler, så eleverne vil være godt rustet til at gennemføre disse og samtidig have opnået erfaring med området fra praktikker.
 
Vagt- og sikkerhedslinjen på Idrætsakademiet indeholder:

  • Fysisk træning og selvforsvar
  • Teori om regler og retsforhold på området
  • Læren om runderende vagt og butiksvagt
  • Sikringsteknik og brandværn
  • Konfliktløsning og kommunikation
  • Overvågning
  • Førstehjælp
  • Praktikker i vagtfirmaer.

Forløbene afsluttes med kursusbeviser.

 

Kontakt os for yderligere information.

Aktuelt

Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi Læs mere »


Sundhedsminister Astrid Krag var på besøg hos Idrætsakademiet

Astrid Krag på besøg hos Idrætsakademiet

Læs Herlev Bladets omtale af besøget (pdf) » 
Se billeder fra besøget »
 
Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.
Læs mere »

Behandling  og udredning

Vi er eksperter i unge med psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser. Et behandlingsmiljø, der er præget af en ikke-klientgørende og afstigmatiserende tilgang. For private, opholdssteder, kommuner mm.
Mik Adsersen. Psykiater.
Yvonne Korsholm. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
Torben Andersen. Psykolog, cand.psych.aut. Speciale i neuropsykologi og kognitiv terapi.
Malene Sundorph. Cand.psyk.aut
Julie Rysgaard Tamakloe. Cand.psyk.aut. Godkendt specialist i psykoterapi for voksne af Dansk Psykolog Forening.