Velkommen til Idræts- og uddannelsesakademiet

Idræts- og uddannelsesakademiet er en overbygning på det, der tidligere alene hed Idrætsakademiet, som nu har udvidet med en lang række andre tilbud.

Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder skoletilbud, specialundervisning, 10. klassescenter, dagbehandlingstilbud, STU-uddannelse og -linjer, ressourceforløb, afklaringsforløb, jobtræning og erhvervsafklaring. Herudover børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og udredning.

Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder også familiebehandling, mentorordninger, støttekontaktpersonordninger, fritidstilbud, kørselsordninger, ungdomskollektiv og enkeltmandsprojekter.

Idræts- og uddannelsesakademiet er tilbud til unge med psykiske sårbarheder og psykiatriske lidelser. Autismespektrum-forstyrrelser, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Vi er specialiseret i ungdomspsykiatri og udbyder helt individuelle løsninger med stor grad af fleksibilitet i et IKKE-klientgørende og afstigmatiserende miljø.

Vi tilbyder en bred metodisk tilgang og med særlig stor fokus på ressourceudvikling. I de psykiatriske diagnoser ligger der nemlig også en lang række ressourcer, vi trækker frem og sætter i fokus.

Vores helt særlige metoder og tilgange sikrer de unge et miljø, hvori de kan udvikle sig positivt og udvikle identitet, faglighed, social kapital og individualitet.

Samtidig tilbyder vi en bred vifte at behandlingstilbud, der på holistisk vis indeholder både det psykiatriske og lægefaglige, det psykologiske og terapeutiske, det pædagogiske og funktionelle, det miljøterapeutiske og eksponerende, det fysiske, fysioterapeutiske, idrætsmæssige og kropslige, samt det faglige, ressource- og uddannelsesmæssige perspektiv. Endvidere det sociale element, der udfolder den enkelte i et miljø, hvor identitet kan søges og udvikles.

Aktuelt

Ny linjer for iværksætteri og håndværk og design
Læs mere »

Ny eSportlinje
Læs mere »

Bo-selvprojekter og akutbolig i Idrætsakademiets regi Læs mere »


Sundhedsminister Astrid Krag var på besøg hos Idrætsakademiet

Astrid Krag på besøg hos Idrætsakademiet

Læs Herlev Bladets omtale af besøget (pdf) » 
Se billeder fra besøget »
 
Ressourceforløb på Idrætsakademiet – Center for Ungdomspsykiatri & Recovery
For unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år med psykiatriske lidelser.
Læs mere »

Behandling  og udredning

Vi er eksperter i unge med psykiske vanskeligheder og psykiatriske lidelser. Et behandlingsmiljø, der er præget af en ikke-klientgørende og afstigmatiserende tilgang. For private, opholdssteder, kommuner mm.
Mik Adsersen. Psykiater.
Yvonne Korsholm. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
Torben Andersen. Psykolog, cand.psych.aut. Speciale i neuropsykologi og kognitiv terapi.
Malene Sundorph. Cand.psyk.aut
Julie Rysgaard Tamakloe. Cand.psyk.aut. Godkendt specialist i psykoterapi for voksne af Dansk Psykolog Forening.
Stephanie Schou. Psykolog
Michala Schnoor. Cand.psyk.aut.

 

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg.

Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies